Podstawa prawna i metodologiczna wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

 

Wycena nieruchomości to postępowanie (proces), w wyniku którego rzeczoznawca majątkowy, poprzez czynności szacowania nieruchomości, dokonuje określenia wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności lub innych praw rzeczowych, w tym praw związanych z nieruchomością.

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi zasady wyceny nieruchomości, formy prowadzenia rzeczoznawstwa majątkowego,  sporządzania pisemnej opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego są:

 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości z dnia 5 września 2023 r.

dodatkowo zasady wyceny nieruchomości w przypadkach szczególnych są dookreślone w wielu innych aktach prawnych.

 

Standardy Zawodowe Wyceny Nieruchomości - metodologia wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego

 

W wyniku wieloletniej praktyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych środowisko wypracowało tzw. "dobre praktyki" wyceny nieruchomości, które znalazły swój przejaw w nieobowiązkowych Standardach Zawodowych, które do roku 2021 nosiły nazwę Powszechne Krajowe Zasady Wyceny”. Natomiast od 14.12.2021 noszą nazwę Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych - uwypuklając środowisko praktyczno-naukowe ich twórców.

Stosowanie Standardów Zawodowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych nie jest prawnie obowiązujące, aczkolwiek stanowi wyznacznik tzw. dobrej praktyki wyceny nieruchomości zalecanej do stosowania.

Rzeczoznawca majątkowy osobą zaufania publicznego

 

Rzeczoznawca majątkowy ze względu na szereg cech jego zawodu uregulowanych w Ustawie o gospodarce nieruchomościami, w tym wymóg ochrony i zachowania tajemnicy zawodowej, bezstronności w wykonywaniu szacowania wartości nieruchomości, należy do zawodów zaufania publicznego.

 

Kodeks Etyki Zawodowej Rzeczoznawcy Majątkowego

 

Wdrożyliśmy zasady uchwalone i przyjęte przez organizacje branżowe rzeczoznawców majątkowych, a określone w Kodeksie Etyki Zawodowej Rzeczoznawcy Majątkowego w Wycenie Nieruchomości.

 

Ustawiczne kształcenie rzeczoznawcy majątkowego

 

Wymogi ustawowe oraz nieustannie zmieniające się otoczenie prawno-ekonomiczne rynku nieruchomości obligują rzeczoznawców majątkowych do ustawicznego kształcenia. Potrzeby te realizujemy w ramach szkoleń, warsztatów i kursów organizowanych przez:

 1. Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Gdańsku; 
 2. Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Warszawie;
 3. Polską Izbę Rzeczoznawstwa Majątkowego z siedzibą w Warszawie;
 4. Fundację Pomorski Instytut Ekspertyz Majątkowych siedzibą w Gdyni.
 5. Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera - Oddział w Gdańsku.

 

Publikacje branżowe z wyceny nieruchomości

 

W edukacji i ustawicznym kształceniu pomaga literatura branżowa dotycząca wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego dostępna w - Księgarnia specjalistyczna fachowa.pl z siedzibą w Gdańsku Osowej.

Dokumenty do wyceny nieruchomości w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicznych gminach

 

Wycena nieruchomości w większości przypadków zgodnie z art. 156. ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami sprowadza się do sporządzenia na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

Operat szacunkowy jest dokumentem rangi urzędowej zawierającym informacje specjalne i mogącym stanowić podstawę decyzji sądowych, urzędowych i prywatnych.

Stąd sporządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości wymaga działania na podstawie prawa i w granicach prawa. Zasada ta obliguje rzeczoznawcę majątkowego do sporządzenia operatu szacunkowego na podstawie aktualnych dokumentów m.in. sądowych, urzędowych, notarialnych, prywatnych.

Rzeczoznawca majątkowy wyceny nieruchomości w każdym wypadku informuje zamawiającego o zakresie wymaganych dokumentów, które zamawiający musi przedstawić do wglądu. Podstawowe dokumenty to najczęściej:

 1. podstawa nabycia nieruchomości - umowa sprzedaży, darowizny, o dożywocie, zamiany, przydział;
 2. wypis z księgi wieczystej nieruchomości z Wydziału Ksiąg Wieczystych właściwego miejscowo Sądu Rejonowego;
 3. wypis i wyrys z Ewidencji Gruntów i Budynków prowadzonej w Wydziale Geodezji właściwego miejscowo Starostwa Powiatowego lub, jak w przypadku Gdańska, Gdyni, Sopotu i Słupska Urzędu Miejskiego na prawach powiatu grodzkiego;
 4. wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dostępnego w właściwym przedmiotowo wydziale ds. planowania przestrzennego właściwego miejscowo Urzędu Miasta lub Gminy.
 5. oraz inne dokumentów w zależności od właściwości indywidualnych nieruchomości oraz treści zamówienia.

 

W zależności od uzgodnień z zamawiającym, część dokumentów rzeczoznawca może pozyskać na podstawie pełnomocnictwa, aczkolwiek dostarczenie ich przez zamawiającego istotnie skróci czas sporządzenia operatu szacunkowego.

 

Zadzwoń teraz i dowiedz się więcej lub umów spotkanie.

 

 

Obszar wyceny nieruchomości - Gdańsk, Gdynia, Sopot i okolice

 

Wyceny nieruchomości dokonujemy na terenie metropolii trójmiejskiej i okolic, czyli Gdańska, Gdyni, Sopotu i sąsiednich gmin. Poniżej dokładniejszy obszar działania.

 • Gdańsk: Osowa, Gdańsk Chełm, Gdańsk Przymorze Wielkie, Suchanino, Przymorze Małe, Piecki- Migowo, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo Tysiąclecia, Wrzeszcz Dolny, Gdańsk Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Siedlce, Strzyża, Wzgórze Mickiewicza, Śródmieście, Nowy Port, Brzeźno, Ujeścisko-Łostowice, Wrzeszcz Górny, Orunia Górna-Gdańsk Południe, Jasień, Aniołki, VII Dwór, Brętowo, Stogi, Oliwa, Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Gdańsk Letnica, Młyniska, Przeróbka, Kokoszki, Matarnia, Olszynka, Krakowiec- Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki

 • Gdynia: Śródmieście, Kamienna Góra, Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo, Orłowo, Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki, Chylonia, Cisowa, Mały Kack, Wielki Kack, Gdynia Karwiny, Dąbrowa, Witomino, Chwarzno-Wiczlino, Pustki Cisowskie-Demptowo, Obłuże, Pogórze, Oksywie, Babie Doły;

 • Sopot: Górny Sopot, Dolny Sopot, Brodwino, Kamienny Potok, Karlikowo, Świemirowo, Sopot Wyścigi, Sopot Gręzowo – Gręzlewo, Sopot Leśniczówka;

 • Trójmiasto i okolice: Straszyn, Pruszcz Gdański, Cieplewo, Rokitnica, Łęgowo, Suchy Dąb, Jagatowo, Rumia, Reda, Wejherowo, Tczew, Pszczółki, Różyny, Mechelinki, Kosakowo, Tuchom, Warzno, Warzenko, Przodkowo, Kartuzy, Kościerzyna, Banino, Pępowo, Żukowo, Przyjaźń, Leźno, Miszewo, Chwaszczyno, Czeczewo, Kowalewo, Miszewo, Wiczlino, Karczemki, Kielno, Kamień, Bojano, Koleczkowo, Kamień, Szemud, Cedry Wielkie, Koszwały, Kiezmark, Sobieszewo, Wiślina, Przejazdowo, Borkowo, Kowale, Kolbudy, Lublewo, Bąkowo, Puck i okolice.


 

Zadzwoń teraz i dowiedz się więcej lub umów spotkanie.

 

Wycena domu, działki, lokalu i innych nieruchomości w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach

 

Wycena nieruchomości, domu, gospodarstwa rolnego, biurowca, lokalu użytkowego - Trójmiasto.

 

Świadczymy usługi wyceny nieruchomości w formie operatu szacunkowego dla pozycji:

 

 1. wycena mieszkania – czyli lokalu mieszkalnego zarówno związanego z prawem własności gruntu jak i prawem użytkowania wieczystego gruntu oraz w formie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
 2. wycena domu – czyli budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, na gruncie stanowiącym prawo własności jak i użytkowanie wieczyste;
 3. wycena działki – czyli nieruchomości gruntowej niezabudowanej;
 4. wycena garażu – czyli nieruchomości lokalowej lub budynkowej przeznaczonej do celów niemieszkalnych - garażowych;
 5. wycena biura – czyli lokalu użytkowego o funkcji biurowej;
 6. wycena sklepu – czyli lokalu użytkowego o funkcji handlowej;
 7. wycena firmy (przedsiębiorstwa) – tj. nieruchomości i maszyn trwale z gruntem związanych stanowiących majątek trwały lub obrotowy przedsiębiorstwa;
 8. wycena nieruchomości komercyjnej– czyli budynków biurowych, handlowych, magazynowych, usługowych, produkcyjnych na różnych gruntach;
 9. wycena gospodarstwa rolnego – czyli nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do produkcji rolnej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, kwiaciarskiej, szkółkarskiej, rybnej;
 10. etc.

 

Cele wyceny wartości nieruchomości przez  rzeczoznawcę majątkowego w Trójmieście

 

Zapraszamy do kontaktu jeśli potrzebujecie Państwo oszacować wartość nieruchomości w celu:

 1. sprzedaży, kupna lub zamiany nieruchomości;
 2. pozyskania kredytu hipotecznego na nabycie nieruchomości;
 3. podziału majątku: małżeńskiego, spadkowego, przedsiębiorstwa, spółdzielni etc.;
 4. związanym z księgowością lub podatkami majątku nieruchomego;
 5. ubezpieczeniem lub odszkodowaniem;


Wykonujemy także ekspertyzy i opracowania dotyczące:

 1. analizy stanu prawnego nieruchomości;
 2. określenia wartości indywidualnej nieruchomości (dla konkretnej inwestycji);
 3. innych na indywidualne zlecenie;

 

Operaty szacunkowe, ekspertyzy, opinie i inne opracowania sporządzane są u nas, przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wpisanego, na podstawie pozytywnego wyniku 3 etapowego egzaminu państwowego, do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii - Departament Gospodarki Nieruchomościami.

Nadto, nasz rzeczoznawca na podstawie kolejnego egzaminu i certyfikatu wydanego przez Związek Banków Polskich, jest wpisany na Listę certyfikowanych rzeczoznawców majątkowych Związku Banków Polskich w zakresie wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczania wierzytelności bankowych (kredytów i pożyczek hipotecznych).

Rzeczoznawca majątkowy jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością zawodową. Odpowiada za swoje działania na zasadach ogólnych.

Logo Dworek Nieruchomości - Strona główna.

adres: PL 80-299 Gdańsk, ul. Koziorożca 3a

Dworek Nieruchomości

Copyright © by Dworek Nieruchomości 2000-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone

Infolinia:

   +48 58 74 22 222