Pro bono - nie samą pracą człowiek żyje...

Wkrótce więcej ...

Jak nauczyć dziecko tabliczki mnożenia? - pomoce naukowe

Jak nauczyć czytać dziecko z dysleksją? - pomoce naukowe

Jeśli Państwa dziecko ma specyficzne trudności w czytaniu, to należy w pierwszej kolejności spróbować dokonać diagnozy jej genezy. Nie jest to proste i najczęściej nie uzyskujemy jednoznacznej odpowiedzi na pytanie w jakiej sferze następuje zaburzenie.

Problem może wynikać z zaburzeń optycznych lub ruchomości narządu wzroku - i to jest dobra nowina, trudniejsza jest taka, że są to zaburzenia układu słuchu lub nerwowego. Czasami są one dziedziczne.

Diagnostykę w zakresie wzroku powinien dokonać doświadczony optoortysta, a nie jak to jest błędnie przyjęte okulista.

Optoortysta bada nieprawidłowości narządu wzroku w zakresie mechaniki mięśniowej oraz optyki - natomiast okulista wyłącznie w zakresie optyki.

Dopiero jeśli opotortysta stwierdzi zaburzenia w zakresie optyki kieruje dziecko na szczegółowe badania okulistyczne i terapię optyczną okularami.

Okuliści zupełnie pomijają kwestię mechaniki oka, a ona w czytaniu jest nie mniej ważna niż optyka, stąd dziecko należy kierować do zaangażowanego optoortysty.

Różne są formy problemów i ich natężenie. U większości dzieci problemy nie są zbyt nasilone i udaje się stosunkowo szybko wyeliminować przez długotrwałe, systematyczne ćwiczenia. Jednak dysleksja bardzo zniechęca dzieci do czytania, bo jest to dla nich trudne i nieprzyjemne, a przy presji pani w klasie i dzieci czasem wręcz traumatyczne. Właśnie dlatego dzieci z diagnozą dyslektyczną mają zapisy w zaświadczeniu, że nie mogą czytać na głos przy klasie.

 

>>> wkrótce więcej <<<

Tu warto zaglądać....

Jeśli Państwa dziecko ma nieszczęście być nauczanym przez nauczyciela, który mówi, że tabliczki mnożenia najlepiej nauczyć się na pamięć, to znaczy że to osoba, która nie rozumie istoty efektywnej nauki - zrozumienia, praktyki i entuzjazmu - jest to nauczyciel, który uczy przez emocje strachu i presji, a nie entuzjazmu i zaciekawienia - strategie push or pull.

Niektóre dzieci, mimo wysokiego poziomu logiki i inteligencji, mają specyficzną trudność w nauczeniu się tabliczki mnożenia. Bez względu na to czy mają zdiagnozowaną dyskalkulię, czyli specyficzne problemy związane z liczeniem i nauką matematyki, to właściwe, praktyczne wytłumaczenie ułatwień w obliczaniu działań z tabliczki mnożenia oraz zrozumienie jej struktury doskonale ułatwia dzieciom przyswojenie tego zagadnienia.

Tu należy dodać, że na tym etapie im więcej sensorów uczestniczy w poznaniu i nauczeniu się tabliczki mnożenia (jak i wszelkich innych zagadnień), tym proces ten będzie szybszy, łatwiejszy i trwalszy w zakresie efektów - na przykład pisanie i jednocześnie wypowiadanie na głos - w takiej formie nauki równocześnie bierze udział, kanał kinestetyczny (ręka), kanał wzrokowy (oczy), kanał słuchowy (uszy i mowa).

Stąd jako rodzic powinieneś przeciwstawiać się wprost nauczycielowi, który ogranicza lub zabrania dziecku naukę poprzez instynktowne działania jak: liczenie na palcach, rysowanie kresek i ich zliczanie, liczenie na patyczkach, liczydłach, liczenie na głos etc.

Nauczyciele i rodzice powinni uczyć dziecko jak rozpisać sobie ułatwiające  obliczenia na kartce, to uruchamia procesy logicznego myślenia i zapamiętywania. Powoduje, że dziecko zaczyna "widzieć" cyfry, a to najlepsza droga do sprawnego liczenia w pamięci.

Poniżej zamieszczam plik w formacie pdf przedstawiający moje autorskie graficzne przedstawienie tabliczki mnożenia. Proponuję je ściągnąć i wydrukować, koniecznie na kolorowej drukarce. Kartkę warto włożyć w koszulkę lub zalaminować. Wzrokowy kanał komunikacji dla większości z nas jest dominujący i doskonale ułatwia kojarzenie i zapamiętywanie.

Ta forma tabliczki mnożenia ułatwi zrozumienie jej struktury, oswojenie się z nią, zredukuje napięcie po kilkukrotnym wytłumaczeniu (przeczytaniu) procedur możliwych do wykorzystania przy nauce tabliczki mnożenia.

Tabliczka mnożenia nie jest tak straszna jak się na początku większości dzieci wydaje. Tak naprawdę jest bardzo logiczna i dzięki temu łatwa do zrozumienia, a w konsekwencji do zapamiętania.

Większości dzieci wydaje się, że tabliczka mnożenia 10x10 zawiera aż 100 wyników, których trzeba się nauczyć na pamięć. Prawda jest taka, że tych wyników jest o połowę mniej, bo 55. Pozostałe wyniki się powtarzają. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że mnożenie (podobnie jak dodawanie) jest przemienne, a to oznacza, że mnożone liczby można ze sobą zamieniać w kolejności, a wynik i tak wychodzi taki sam np. 2x3=6 i 3x2=6 - tak w praktyce wygląda zasada przemienności w mnożeniu. Wystarczy, że znasz jeden wynik, a znasz już drugi - bo będzie taki sam.

Poza tym w całej tabliczce mnożenia jest bardzo wiele rachunków niezwykle prostych do policzenia i zapamiętania: np.: mnożenie przez: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10; trudniejsze jest mnożenie przez 7 oraz przez 8 i na nie będzie trzeba poświęcić trochę więcej czasu.

Warto aby dziecko uczyło się tabliczki mnożenia przez "rozpisywanie" działań.

mnożenie przez 4: ze względu na to że mnożenie przez 5 jest łatwiejsze, rozpisując mnożenie przez 4 warto odnosić się do tego łatwiejszego mnożenia

3x4=5x3-3=15-3=12 - objaśnienie najpierw 3 mnożymy przez 5 bo łatwiej, a następnie od wyniku odejmujemy jedną 3, żeby z 5-ciu 3-ujek zostały nam 4.

i pamiętaj o zasadzie przemienności mnożenia:

3x4=12

4x3=12

mnożenie przez 5: można wykonać dodając kolejne 5-tki lub mnożąc daną liczbę przez 10, a następnie dzieląc na pół, czyli przez 2, żeby z 10-ciu zostało nam 5, np.:

6x5=5+5+5+5+5+5=30

6x5=6x10:2=60:2=30

i pamiętaj o zasadzie przemienności mnożenia:

6x5=30

5x6=30

 

>>> wkrótce więcej <<<

Logo Dworek Nieruchomości - Strona główna.

adres: PL 80-299 Gdańsk, ul. Koziorożca 3a

Dworek Nieruchomości

Copyright © by Dworek Nieruchomości 2000-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone

Infolinia:

   +48 58 74 22 222