Kredyt na mieszkanie, dom lub firmę w Gdyni, Gdańsku i Sopocie

Formy kredytów i pożyczek bankowych w Gdyni, Gdańsku i Sopocie

 

Najczęściej zadawane pytania o bankowy kredyt hipoteczny w Gdyni, Gdańsku i Sopocie

 

Kredyt hipoteczny, mieszkaniowy na dom w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicznych gminach.

 

Kim jest doradca kredytowy?

Nasz doświadczony doradca kredytowy i ubezpieczeniowy posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży. Zna aktualną, permanentnie zmieniającą się ofertę kredytową większości banków w Polsce. Realizuje procedury i rekomendacje ostrożnościowe Komisji Nadzoru Finansowego. Dobierze Państwu aktualne propozycje kredytowe uwzględniające Państwa sytuację prawną i ekonomiczną, którą wspólnie przeanalizujecie. Dobry kredyt to tani kredyt.

Który kredyt hipoteczny jest najbezpieczniejszy?

To zależy, dla każdego odpowiedź jest inna. Trzeba tu przeanalizować wiele czynników, np. kredyt bezpiecznie jest zaciągnąć w walucie, w której osiąga się dochody, bo unika się ryzyka walutowego. W zależności od innych czynników warto rozważyć kredyt ze stałym oprocentowaniem, aby uniknąć ryzyka wzrostu stup procentowych. Generalnie bezpieczeństwo kredytowe to zarządzanie ryzykiem - dziś po doświadczeniach frankowiczów wiemy jak ryzyko jest istotnym czynnikiem decyzyjnym. Nasz doradca kredytowy przestrzega w tym zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi, a także Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Co to jest zdolność kredytowa?

Badanie zdolności kredytowej, odpowie na wstępnie na pytanie, czy stać nas na kredyt, o który zabiegamy. Wymaga ono przedstawienia kwot oraz źródeł dochodów oraz kosztów, które ponosi na utrzymanie gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie. Istotny w zakresie zdolności jest status kredytobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej tzw. BIK, który jest immanentnym elementem bankowej analizy kredytowej każdego klienta. Raport BIK informuje jakie kredyty obecnie posiadasz - wszystkie także na zakup żelazka, czy telewizora. Informuje także jak te kredyty czy pożyczki bankowe spłacasz, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości spłacania rat kredytowych.

W badaniu zdolności kredytowej każdy bank sprawdza też status klienta w Biurze Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor S.A., prowadzącego Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor. oraz innych biurach np. Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej S.A. Uzyskują tam informacje o niespłacanych kredytach hipotecznych, pożyczkach, fakturach, kredytach firmowych etc. Takie informacje wpływają na Państwa zdolność kredytową.

 

Czy doradca kredytowy jest mi potrzebny?

Nie, ale pod warunkiem że:

  1. znacie Państwo aktualną ofertę kredytów mieszkaniowych większości banków w Polsce;
  2. znacie Państwo procedury bankowe i wiesz jakie będą konsekwencje twoich wyborów proceduralnych;
  3. znacie Państwo treść wzorów umów kredytowych i ryzyka związane z różnymi zapisami pojawiającymi się umowach kredytowych;
  4. macie Państwo dużo czasu aby odwiedzić wiele banków, znaleźć najwłaściwsze oferty w danym momencie i złożyć kilka wniosków na najkorzystniejsze oferty kredytowe.

 

Jeśli na któreś z pytań padła odpowiedź  „nie” to zalecamy kontakt z naszym niezależnym, doświadczonym doradcą kredytowym, który przeprowadzi Państwa przez zawiłe procedury i z wyprzedzeniem poinformuje o konsekwencjach możliwych wyborów.

 

Ile kosztuje usługa doradcy kredytowego?

Usługa doradztwa kredytowego jest dla Państwa nieodpłatna, to znaczy: że za zbadanie Państwa zdolności kredytowej, dobór i pomoc w wyborze kredytu, pomoc w skompletowaniu dokumentacji i wypełnieniu wniosków kredytowych, asystę w złożeniu wniosków do wybranych banków, pomoc w czynnościach dodatkowych np. dokonaniu niezbędnych ubezpieczeń, uruchomieniu kredytu - nic Państwo nie płacicie - jego wynagrodzenie jest wliczone w koszt produktu, który Państwo nabywacie podobnie jak, przy zakupie czegokolwiek w sklepie.

 

Jak wybrać doradcę kredytowego?

Nasz doradca kredytowy jest niezależnym doradcą tzn. że nie jest związany z żadnym bankiem np. poprzez grupę kapitałową. To optymalna sytuacja dla klienta, która powoduje, że nie jest naciskany, aby sprzedawać głównie kredyty z oferty konkretnego banku.

Nasz doświadczony doradca kredytowy posiada w swojej ofercie większość kredytów hipotecznych dostępnych Polsce, pomoże uzyskać finansowanie kredytowe, które optymalnie dopasuje się do Państwa sytuacji rodzinnej, formy i wysokości dochodów, wydatków, wykształcenia, wieku itp.

Większość dużych firm doradztwa kredytowego to spółki powiązane z konkretnymi bankami. Oferują szeroką gamę produktów kredytowych z różnych banków, ale ich wyniki sprzedażowe ewidentnie wskazują, że promują nadmiernie swoich udziałowców czy sponsorów - w tej sytuacji jesteście Państwo na straconej pozycji, otrzymacie drogi kredyt.

 

Ile trwa uzyskanie kredytu hipotecznego na mieszkanie lub dom?

Uzyskanie kredytu hipotecznego jest procesem formalnym ale i organizacyjnym trwającym najczęściej od 2 tygodni do 5 miesięcy w zależności od banku i stopnia trudności – realnie najczęściej od podjęcia kontaktu z doradcą do uruchomienia środków mija ok. 2 m-cy.

 

Czy teraz jest dobry czas na zaciągnięcie kredytu?

Dla każdego przypadku odpowiedź jest inna. Często jest ona uzależniona od własnego momentu w życiu lub rozwoju firmy. Pytanie co możemy zyskać zaciągając finansowanie teraz i jaka jest alternatywa. Drugą stroną medalu jest sytuacja na rynku ofert kredytowych - tę wiedzę posiada nasz doświadczony doradca kredytowy, zadzwoń do niego i umów się na spotkanie.

 

Czy kredyty hipoteczne we wszystkich bankach są takie same?

Oferta kredytowa banków w Polsce jest zróżnicowana i celowana w konkretne grupy klientów. Dlatego kredyt mieszkaniowy w jednym banku będzie korzystniejszy dla nauczycielki ale absolutnie niekorzystny dla fryzjerki, mimo że ta ma wyższe dochody – i odwrotnie oferta kredytu mieszkaniowego przygotowana dla osoby będącej np. fryzjerką będzie niekorzystna dla nauczycielki. Zróżnicowanie się polaryzuje, jeśli uwzględniamy formę zatrudnienia na różne umowy, czy różne formy prowadzonej działalności kredytowej, wiek kredytobiorcy etc.

 

Jaki kredyt mieszkaniowy jest najlepszy?

Nie ma oferty idealnej dla wszystkich, a jednocześnie oferty banków kredytowych ciągle się zmieniają, co wymaga stałego monitoringu ofert kredytowych, także w ramach tego samego produktu, ponieważ pojawiają się okresowe promocje banków na pojedyncze produkty kredytowe trwające np. 10 dni – nasz doradca kredytowy posiada przekrojową wiedzę w tym zakresie.

 

Czym różni się kredyt hipoteczny od zwykłego?

Banki udzielając finansowania w formie kredytów i pożyczek oczekują zabezpieczenia ich spłaty ratalnej w przyszłości. Jedną z najlepszych dla banku form zabezpieczenia jest wpis w hipotece księgi wieczystej nieruchomości. Kredyt i pożyczka hipoteczna to właśnie produkt bankowy, który wymaga takiego bezpiecznego dla banku zabezpieczenia. Inne formy zabezpieczenia spłaty kredytu to np.: weksel, ubezpieczenie na życie, poręczenie (żyrant),  poddanie się egzekucji w trybie art. 777 KC, zastaw.

 

Zadzwoń teraz i dowiedz się więcej lub umów spotkanie.

kredyt hipoteczny – gdy potrzebujesz finansowania zewnętrznego i jednocześnie masz możliwość zabezpieczenia jego spłaty na hipotece nieruchomości – ze wzg. na bezpieczeństwo dla banku są to kredyty stosunkowo tanie;

kredyt mieszkaniowy – to rodzaj kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego lub domu - kredyt na mieszkanie;

kredyt budowlano-hipoteczny – to kredyt hipoteczny zaciągany w trakcie budowy nieruchomości budynkowej lub lokalowej;

kredyt walutowy – to rzadki obecnie rodzaj kredytu hipotecznego zaciąganego w innej walucie niż złoty polski, przeznaczony wyłącznie dla osób zarabiających w innych walutach , aby spłacanie go było dla nich łatwiejsze i tańsze przez brak konieczności wymiany waluty, w której zarabiają – redukcja ryzyka kursowego;

kredyt konsolidacyjny – to kredyt zaciągany dla spłaty kilku różnych zobowiązań, najczęściej w celu ułatwienia zarządzania zadłużeniem kredytowym oraz obniżenia łącznych ich kosztów lub miesięcznej raty;

kredyt refinansowy – to kredyt zaciągany w innym banku niż obecnie posiadany w celu uzyskania lepszych warunków – niższych kosztów łącznych lub niższej miesięcznej raty;

kredyt inwestycyjny – to kredyt przeznaczony na sfinansowanie konkretnej inwestycji biznesowej np. nabycie sprzętu, budowy osiedla mieszkaniowego, zakup nieruchomości dla prowadzenia działalności gospodarczej;

kredyt obrotowy – to kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, celem utrzymania płynności finansowej;

kredyt odnawialny in. linia kredytowa – to kredyt udostępniany w rachunku bieżącym umożliwiający zadłużanie się przedsiębiorstwa do ustalonego w umowie z bankiem limitu – produkt podobny do kredytu obrotowego;

pożyczka hipoteczna – jeśli potrzebujesz gotówki na dowolny cel, a jednocześnie możesz bankowi zagwarantować zabezpieczenie jego wierzytelności na hipotece własnej nieruchomości – takie pożyczki, są niżej oprocentowane niż zwykłe pożyczki bankowe;

kredyt konsumencki in. konsumpcyjny – to kredyt udzielany na finansowanie sprecyzowanych potrzeb prywatnych kredytobiorcy – nie związanych z działalnością gospodarczą i zawodową;

pożyczka gotówkowa – to finansowanie zewnętrzne, w którym nie musimy określać celu wydatkowania środków (na dowolny zgodny z prawem cel), a analizie poddawany jest wyłącznie dochód klienta i możliwość spłaty zadłużenia;

Formy rat kredytowych lub pożyczkowych

 

Rata kredytu lub pożyczki składa się z dwóch głównych elementów raty kapitałowej i raty odsetkowej. W zależności od formy kredytu proporcje między tymi składowymi są różne.

Wysokość raty kredytowej jest zmienna. Bardzo istotne znaczenie ma w, tym kontekście wartość stóp procentowych określanych przez Radę Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego stanowiących składową WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) i WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight).

rata stała - annuitetowa – to kredyt ze spłatą stałą ratą, gdzie na początku spłacane są głównie odsetki czyli ich udział w racie jest malejący z biegiem lat, a kwota kredytu jest rosnąca z upływem lat spłaty, natomiast całość jest tak ukształtowana aby rata miała zbliżoną wartość, była przewidywalna w długim okresie – większość kredytów właśnie ten model spłaty udostępnia;

rata malejąca– to odmienna forma spłaty kredytu, w której podobnie jw. udział odsetek jest malejący z biegiem czasu, jednak udział kwoty kredytu w racie jest stały przez cały okres spłaty; ta forma powoduje, że na początku raty są najwyższe i następnie maleją, aż do końca okresu spłaty; zaletą tej formy spłaty jest całościowy niższy koszt kredytu niż w przypadku kredytu annuitetowego, ale jednocześnie na zaciągnięcie kredytu o tej samej wartości niezbędna jest dużo wyższa zdolność kredytowa – czyli dużo wyższe dochody.

wysokość raty kredytu hipotecznego - jest zależna od wielu czynników, ale przybliżone wartości można określić kalkulatorem raty kredytowej UOKiK;

 

 

 

Obszar obsługi doradcy kredytowego - Gdynia, Gdańsk, Sopot i okolice

 

Połowa naszych klientów na produkty finansowe pochodzi z Gdańska, Gdyni i Sopotu, a druga połowa z okolic Trójmiasta tj. od Pucka, przez Wejherowo, Redę, Rumię, Pruszcz Gdański, Tczew, Kościerzynę po Kiezmark i Elbląg.

 

Realizujemy też kredyty dla obcokrajowców oraz Polaków przebywających poza granicami Polski.

 

Usługi doradztwa kredytowego wykonujemy w przeważającym zakresie zdalnie, aczkolwiek jedna lub dwie Państwa wizyty w biurze w Gdańsku lub Gdyni mogą okazać się nieodzowne. Stąd to od Państwa szlaków i możliwości komunikacyjnych zależy możliwość skorzystania z naszych usług kredytowych.

 

Zapraszamy klientów z:

Gdynia: Śródmieście, Kamienna Góra, Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo, Orłowo, Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki, Chylonia, Cisowa, Mały Kack, Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa, Witomino, Chwarzno-Wiczlino, Pustki Cisowskie-Demptowo, Obłuże, Pogórze, Oksywie, Babie Doły;

Gdańsk: Chełm, Przymorze Wielkie, Suchanino, Przymorze Małe, Piecki- Migowo, Żabianka-Wejhera-Jelitkowo Tysiąclecia, Wrzeszcz Dolny, Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Siedlce, Strzyża, Wzgórze Mickiewicza, Śródmieście, Nowy Port, Brzeźno, Ujeścisko-Łostowice, Wrzeszcz Górny, Orunia Górna-Gdańsk Południe, Jasień, ,Aniołki, VII Dwór, Osowa, Brętowo, Stogi, Oliwa, Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Letnica, Młyniska, Przeróbka, Kokoszki, Matarnia, Olszynka, Krakowiec- Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska, Rudniki

Sopot: Górny Sopot, Dolny Sopot, Brodwino, Kamienny Potok, Karlikowo, Świemirowo, Sopot Wyścigi, Sopot Gręzowo – Gręzlewo, Sopot Leśniczówka;

Trójmiasto i okolice: Straszyn, Pruszcz Gdański, Cieplewo, Łęgowo, Rumia, Reda, Wejherowo, Tczew, Pszczółki, Różyny, Mechelinki, Kosakowo, Banino, Pępowo, Żukowo, Przyjaźń, Leźno, Chwaszczyno, Miszewo, Tuchom, Warzno, Warzenko, Przodkowo, Kartuzy, Kościerzyna, Wiczlino, Kielno, Kamień, Bojano, Koleczkowo, Szemud, Cedry Wielkie, Koszwały, Kiezmark, Sobieszewo, Wiślina, Przejazdowo, Borkowo, Kowale, Kolbudy, Lublewo, Bąkowo, Puck i okolice.

Ubezpieczenia nieruchomości

Dodatkowo nasz doświadczony doradca ubezpieczeniowy zna oferty różnych ubezpieczycieli dostępnych w Polsce i przygotuje dla Państwa stosowną ofertę ubezpieczenia OC prowadzonej działalności, majątku firmy, nieruchomości, na życie, etc. Stąd nasza usługa jest komplementarna.

Zadzwoń teraz i dowiedz się więcej lub umów spotkanie.

 

Usługi uzupełniające w Trójmieście i okolicach

 

Wycena nieruchomości

Przy okazji uzyskiwania kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości możecie Państwo skorzystać z wyceny nabywanego mieszkania, domu lub innej nieruchomości w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta przez naszego rzeczoznawcę majątkowego - taka niezależna wycena jest zawsze niezbędna do uzyskania kredytu hipotecznego z banku.

Banki wymagają wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wpisanego na Listę Rzeczoznawców Majątkowych Związku Banków Polskich, którzy przeszli kolejny proces edukacyjny i egzaminacyjny, potwierdzony certyfikatem ZBP, w zakresie wyceny nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale z gruntem związanych do celów zabezpieczania wierzytelności, w tym: kredytów i pożyczek hipotecznych na zakup mieszkań, domów, działek gruntu, lokali użytkowych oraz innych nieruchomości. Zarówno proces edukacyjny, jak i egzaminacyjny prowadzony jest przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich.

Do sporządzanych przez nas operatów szacunkowych wyceny wartości rynkowej nieruchomości do zabezpieczania wierzytelności bankowych (kredytów i pożyczek hipotecznych) dołączamy kopię naszego certyfikatu.

 

Odbiór techniczny

Po uzyskaniu kredytu polecamy nasze usługi na etapie odbioru technicznego mieszkania, domu lub innej nieruchomości od dewelopera w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i okolicach Trójmiasta.
Fachowa usługa w tym momencie dla wielu klientów okazała się bardzo opłacalna - wykrycie usterek uchroniło od dużych dodatkowych kosztów prac wykończeniowych - nie czekaj też umów taką usługę.
 

Logo Dworek Nieruchomości - Strona główna.

adres: PL 80-299 Gdańsk, ul. Koziorożca 3a

Dworek Nieruchomości

Copyright © by Dworek Nieruchomości 2000-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone

Infolinia:

   +48 58 74 22 222